ANBI

ANBI - INFORMATIE

Stichting DeJongDeJongPlus

KvK-nummer 75015730


Zuidhaege 122, 9401 XT Assen

RSIN 860109835

Hoofdlijnen beleidsplan 2023 – 2027

Onder de naam DeJongDeJongPlus trekken de orgelbroers Euwe en Sybolt de Jong meer registers open. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met zangers, instrumentalisten, dichters en (trapeze-) dansers presenteren beiden het orgel voor een breder publiek.

In de periode 2023-2027 produceert de stichting gemiddeld twee evenementen waarbij Euwe en Sybolt zich omringen met (inter)nationale topmusici, dichters en verhalenvertellers. Samen brengen ze op prachtige locaties in de provincie Groningen (waaronder de stad Groningen) en Drenthe originele programma’s rondom Groningse en Drentse thema’s.

De eerstvolgende projecten:
Kerst in Contrast
– 23 december 2023
Het is inmiddels een gewaardeerde traditie dat DeJongDeJongPlus op de laatste zaterdag voor kerst in de Martinikerk van Groningen Kerst in Contrast brengt. Dit concert wordt uitgevoerd met twee harmoniums, het monumentale orgel, acht zangers en een altvioliste.
Weidse koorzang wordt afgewisseld met de intieme klank van een enkele sopraan 'off stage', waarbij alle hoeken en gaten van de Martinikerk worden benut.

Stonehenge Westervelde – zomer 2024
In Zuid-Engeland staat Stonehenge, een circa 4300 jaar oude begraafplaats met lange verticale en horizontale pilaren. Elk jaar komen daar op 21 juni mensen bij elkaar om de zonnewende te vieren: het moment in het jaar dat de zon op het hoogste punt aan de hemel staat. Dit inspireerde Hans Tonckens, eigenaar en bewoner van het monumentale Huis te Westervelde (ook Tonckensborg) tot een nieuw project op het uitgestrekte terrein: hij bouwde een houten replica van Stonehenge. De Tempelstukken, zo heet het langwerpige stuk weiland waar zijn versie van Stonehenge nu staat. Een inspirerende locatie voor een theatervoorstelling ter gelegenheid van de zonnewende. Rond de langste dag presenteert DeJongDeJongPlus (twee harmoniums, altviool, acht vocalisten, verteller) hier een combinatie van muziek en oude vertellingen.

Klankpotten in de Martinikerk – winter 2024
Bij de laatste grote restauratie van de Groningse Martinikerk (1966), zijn in het gewelf van de noorderarm van het transept (gewelf XV) klankpotten uit Middeleeuwen aangetroffen. Dit zijn ‘gaten’ in het plafond waaronder de monniken hun gebeden zongen. De klankpotten creëren een bijzonder geluidseffect. Hiervan maakt DeJongDeJongPlus optimaal gebruik tijdens een concert op deze historische plek in de kerk, samen met een Harmony Handpan en acht vocalisten.

Realisatie
Om de plannen te realiseren wordt aansluiting gezocht en samengewerkt met Stichting Martinikerk Groningen, Het Hunebedcentrum, verhalenvertellers en andere culturele partners.

Bedrijfsvoering en financiën
De stichting heeft geen winstoogmerk, geen structurele inkomsten en werkt op projectbasis. De financiering van de projecten wordt gedekt door de inkomsten uit kaartverkoop in combinatie met bijdragen van fondsen en overheden. Deze worden louter ingezet om de culturele projecten mogelijk te maken.

De kernorganisatie van de stichting bestaat uit Euwe en Sybolt de Jong. Zij voeren de dagelijkse leiding van de stichting onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt voor de verrichte werkzaamheden geen vergoedingen of honoraria.
De honoraria van musici en organisatie die de stichting bij haar projecten betrekt, zijn gebaseerd op de voorwaarden van het Sena Performers Fonds.
https://sena.nl/nl/muziekmakers/fondsen/sena-performers-fonds

Voor de salarislasten van het kernteam van artistiek en zakelijk leider wordt eveneens uitgegaan van deze voorwaarden.

Bestuur
Mr. Reinder van der Molen – voorzitter
Drs. Annette Timmer – secretaris
Mr. Bouwe Krijgsheld – penningmeester